جدیدترین قیمت امتیاز شهرک خاوران و آذران تبریز ، جهت اطلاع به روز از قیمت املاک خاوران و آذران تبریز میتوانید از سایتهای املاک خاوران تبریز دیدن نمایید یا با شماره های ما تماس بگیرید.

قیمت امتیازها و قراردادهای شهرک خاوران و آذران تبریز مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
ردیف نوع امتیاز (قرارداد) شماره پلاک ثبتی ( یا مبلغ واریزی امتیاز) متراژ (مترمربع) قیمت خرید
(میلیون تومان)
قیمت فروش
(میلیون تومان)
۱ فاز یک شهرک خاوران تبریز ۲۴۷و۲۴۸ ۱۹۰ ۳۷ ۳۷٫۵
۲ فاز یک شهرک خاوران تبریز ۱۲ و ۱۶ ۱۹۰ ۳۷ ۳۷٫۵
۳ فاز ۲ شهرک خاوران تبریز ۲۵۰ و ۲۵۱ ۱۹۰ ۱۶ ۱۶٫۵
۴ فاز ۲ شهرک خاوران تبریز ۲۵۲ ۱۹۰ ۱۱٫۵ ۱۲
۵ تبلیغات اسلامی محله یک
۶ تبلیغات اسلامی محله ۲
۷ همیاری آذران (اراضی قزل دوز)
۸ موتوژن ۳٫۲۰۰٫۰۰۰