شهرک خاوران محل اجرای عمده فعالیت های عمرانی خاوران

فعالیت ها عمرانی

مهندس شریفی مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز

از فعالیت های عمرانی خاوران و آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران بازدید کرد.

به گفته امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ تبریز، مهندس بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز

در بازدید از فعالیت های عمرانی  و  آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران،

اتمام و بهره برداری از آن را مهم دانست.

 

فعالیت ها عمرانی

 

فعالیت های عمرانی

 

در این بازدید که با تشکیل جلسه ی کارگاهی نیز همراه بود،

مهندس شریفی با گوش دادن گزارش اجرای فعالیت های عمرانی

از طرف معاون اجرائی پروژه، و ابراز خرسندی از مجموعه اقدامات انجام شده،

اظهار امیدواری کرد این پروژه در فرصت باقیمانده از فصل کاری،

با تلاش مضاعف و شبانه روزی عوامل آن و در حداقل زمان به پایان برسد.

 

فعالیت های عمرانی

 

مهندس شریفی با اشاره به تعامل خوب و سازنده ی شهرداری منطقه۹ با این سازمان اظهار داشت:

شهرک خاوران بعنوان مدرن ترین شهرک شمالغرب کشور،

محل اجرای عمده فعالیت های عمرانی خاوران این کلانشهر را در آینده ی تبریز دارا خواهد بود

که با تعامل و همکاری بیش از پیش وسازنده، شاهد تحول چشمگیر در چهره ی این منطقه خواهیم بود.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۹ تبریز در این بازدید مهندس نسیانی شهردار منطقه
گزارشی از مجموعه فعالیت های صورت گرفته در این پروژه ها ارایه و اظهار داشت:
تمامی همکاران ما در شهرداری منطقه ۹ تلاش دارند با استفاده حداکثری از امکانات موجود بتوانند
با رعایت اصول فنی و کیفی پروژه های در دست اقدام را در بازه زمانی پیش بینی شده به اتمام برسانند.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ تبریز، مهندس بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز در بازدید از پروژه ی آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران، اتمام و بهره برداری از آن را مهم ارزیابی کرد.
در این بازدید که با تشکیل جلسه ی کارگاهی نیز همراه بود، مهندس شریفی با استماع گزارش اجرای این پروژه از طرف معاون اجرائی پروژه، و ابراز خرسندی از مجموعه اقدامات انجام شده، اظهشار امیدواری کرد این پروژه در فرصت باقیمانده از فصل کاری، با تلاش مضاعف و شبانه روزی عوامل آن و در حداقل زمان به پایان برسد.

منبع: شهرداری منطقه ۹