بررسی طرح سرمایه گذاری و مشارکت مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

نشست مشترک بررسی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در محل شهرداری منطقه۹ برگزار گردید.

به گفته ی امور ارتباطات شهرداری منطقه۹ کلانشهر تبریز، جلسه مشترک طرح سرمایه گذاری و مشارکت مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران در محل شهرداری منطقه۹ برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دکتر جمالی مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز، مهندس نسیانی شهردارمنطقه ۹،

جمعی از معاونین و مدیران منطقه و نیز سرمایه گذاران پروژه ی جزیره ی قهرمانی برگزار گردید.

 

مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

موارد مرتبط با احداث مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران (جزیره ی قهرمانی)

در این جلسه، دکتر جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه و آبادانی شهر بیان کرد :

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز، بمنظور تبادل اطلاعات، انتقال تجربه ها و چگونگی توسعه ی بخش سرمایه گذاری و همفکری لازم در ایجاد راهکارهای جذب سرمایه گذار و سرعت بخشیدن و تسهیل فرآیند امور سرمایه گذاری، در خدمت بخش خصوصی و سرمایه گذاران شهری است.

 

مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

 

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز اضافه کرد: خوشبختانه شهردار منطقه۹، با عنایت به اشرافیت بر موضوع سرمایه گذاری، اراده ی لازم را برای تقویت این حوزه و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارد و در این راستا مصمم است تا موجبات تحقق پروژه های شهری را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی که منجر به رونق اقتصادی شهر و ایجاد اشتغال شود، فراهم آورد.

 

مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

 

در ادامه ی این جلسه مهندس نسیانی شهردار منطقه ۹، اظهار داشت:

در امر سرمایه گذاری و مشارکت، فرصت های ارائه شده توسط سرمایه گذاران می بایست

مورد مطالعه ی دقیق و کارشناسی فنی و اقتصادی قرار گیرد و مسئولین و کارشناسان این حوزه،

با اتخاذ تدابیر لازم، همکاریهای مربوط را در جهت اجرای پروژه ها

توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار بکار گیرند.

گرفتن نظریه های کارشناسی متعدد، نیازمند برگزاری نشست ها و جلسات متعدد برای رفع موانع خواهد بود.

مهندس نسیانی افزود: هدف اصلی این حوزه در اتخاذ تمهیدات خود،

جذب اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی و فراهم ساختن زیرساخت های لازم

برای ایجاد این احساس است که شهرداری شریک خوبی برای مشارکت

بخش خصوصی بوده و منفعتی دو سویه را دنبال می کند.

شهردار منطقه نه در ادامه افزود: ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور سرمایه گذاران

جهت ایجاد پروژه های فاخر در شهرک مدرن خاوران،

همچنین افزایش تعاملات بین دستگاههای شهری در این زمینه،

موجب بهره وری استفاده از توان و پتانسیل سرمایه گذاران خواهد شد.

 

مجتمع رفاهی و تفریحی خاوران

 

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک، پروژه های مشارکتی خوبی در شهرک خاوران آغاز و به بهره برداری خواهند رسید که رفاه و آسایش روز افزون برای شهروندان را فراهم خواهند ساخت.

منبع : شهرداری منطقه ۹