احداث ایستگاه درشهرک مدرن خاوران

راه آهن

لزوم احداث ایستگاه درشهرک مدرن خاوران برای راه آهن میانه- تبریز

احداث ایستگاه درشهرک مدرن خاوران به گفته ی امور ارتباطات شهرداری منطقه۹، استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم احداث ایستگاه راه آهن در منطقه ی  شهرک خاوران و ترمینال مرکزی تبریز برای راه آهن میانه- تبریز و عبور مسیر زیرسطحی این راه آهن در محدوده ی داخل شهر تبریز پا فشاری کرد.

 

راه آهن

 

طبق این گفته، دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه بررسی استقرار ایستگاه ها و مسیره عبوری راه آهن میانه – تبریز از سمت جنوب تبریز، با اشاره به تغییر جهات توسعه و جمعیت شهری تبریز طی دهه های گذشته بیان کرد:

لازم است محور دوم راه آهن به سرعت پیش رود و این پروژه ی مهم بالاخره به اتمام برسد.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: محور کریدور شمال- جنوب از جمله ی ضروریات کشور به شمار می رود

با توجه به اینکه تبریز در مسیر ترانزیت این کریدور قرار دارد،

همواره نقش محوری در اقتصاد کشور ایفا می کند.

  ضرورت های موجود احداث ایستگاه راه آهن

دکترپورمحمدی اظهار کرد:

شهر تبریز حدود۲۷۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه دارد

و با تمام پروژه ی راه آهن میانه – تبریز و همچنین توسعه ی دیگر محورهای آن،

می تواند موجب رونق روز افزون منطقه شود.

در این نشست، با پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی مقرر شد با توجه به ضرورت های موجود احداث ایستگاه راه آهن در شهرک خاوران و عبور مسیر زیرسطحی آن در محدوده ی داخلی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته و در جهت تحقق آن تلاش شود.

 

منبع: شهرداری منطقه ۹